دعاوی مالکیت فکری

دعاوی مالکیت فکری

در حوزه مالکیت فکری و داوری پذیری بحث و نظر فراوان است و اختلافات در خصوص حق اختراع، کپی رایت، علائم و اسامی تجاری، از مهم ترین اختلافات مطرح در حوزه مالکیت فکری است. مباحثی مانند، اعتبار حق فکری، مالکیت حق فکری، انتقال و ثبت حقوق فکری از عمده مباحث قابل طرح می باشد. رایج ترین انواع اختلافات مربوط به حقوق مالکیت فکری شامل: اختلافات مربوط به ثبت اختراع می باشد،آمار نشان می دهد که 29% از دعاوی مطروحه در حوزه حقوق مالکیت فکری مربوط به حق ثبت اختراع است.

سایر خدمات پلکان

×