آموزش مالکیت فکری

آموزش مالکیت فکری

آموزش مالکیت فکری

اصولاً هر صنعتی مبتنی بر چهار رکن نیروی انسانی، امکانات، اطلاعات و مدیریت می باشد که از این میان نیروی انسانی ماهر و کارآمد مهم ترین عامل و سرمایه در جهت نیل به رشد و شکوفایی به شمار می آید. اهمیت این موضوع به حدی است که در کشورهای صنعتی پیشرفته دنیا، به خدمت گرفتن نیروی انسانی متخصص به عنوان رکن اصلی برای دستیابی به برتری صنعتی و مزیت رقابتی چه از نظر کیفی و ارائه تولیدات و خدمات و چه به لحاظ حفظ و بهره برداری از امکانات و تجهیزات و همچنین از نظر قیمت تمام شده کالا و خدمات مطرح می باشد. در این جوامع برای تحقق این هدف که نیروی انسانی به سطح تخصص، مهارت و کارآیی متناسب با هر شغل برسد ، آموزش کاربردی به عنوان بهترین و اقتصادی ترین اهرم عنوان شده است و اعتقاد به این مسئله و عمل بر پایه آن در آنجا روز به روز راسخ و قوی تر می شود.

دپارتمان آموزش جزو اولین اقدامات و برنامه های موسسه باتوجه به چشم انداز 20 ساله موسسه مبنی بر تبدیل شدن موسسه به یکی از 5 برند صاحب سبک در حوزه مالکیت معنوی در سطح بین المللی بنا نهاده شد.بر همین اساس ارائه خدمات آموزشي مورد نياز بر پايه جديد ترين استانداردها و معيارهاي روز آموزشی را در دستور كار قرار داده و مصمم است تا حاصل تجربيات چندين ساله موسسه پلکان را در قالب دوره هاي آموزش كوتاه مدت در اختيار جامعه صنعتي كشور قرار دهد.

دپارتمان آموزش ،با بهره گيري از فضا و ابزارهای آموزشي استاندارد، امكان برگزاري دوره هاي آموزشي در محيط هاي واقعي خطوط توليد صنعت، برخورداري از شيوه هاي نوين آموزشي و استفاده از شاخص هاي اثربخشي منطبق بر واقعيات صنعت روز كشور را از جمله مزيت هاي رقابتي خود در جهت كسب حوزه هاي كسب و كاري جديد مي داند.

سایر خدمات پلکان

×