کپی‌رایت

کپی‌رایت

حق انحصاری یک فرد برای تولید، انتشار و یا فروش اصل اثرش( به عنوان یک اثر ادبی، موسیقی، نمایشنامه ای، هنری یا معماری و تجاری) است. کپی رایت یعنی فقط مالک اثر می تواند تصمیم بگیرد یک اثر کی، کجا، چگونه، چند بار، برای چه مدت، برای چه گستره ای از مخاطبان عرضه و اجراشود.

هدف از کپی رایت حفاظت از زمان، تلاش و خلاقیت خالق اثر و ترویج علم و فرهنگ و هنر و در نهایت ارتقا آن می باشد.

سایر خدمات پلکان

×