واحد آموزش

شعار واحد آموزش: آموزش؛ رمز ماندگاری سازمان ها

 مقدمه واحد آموزشی پلکان :

آموزش در موسسه پلکان جزو اولین اقدامات و برنامه های موسسه پس از تاسیس بوده  و بعد از سال 1399  آکادمی واحد آموزش شکل گرفت و به صورت حرفه ای و با هدف توسعه و آموزش فرهنگ مالکیت فکری در بین شرکت های دانش بنیان و صاحبان کسب و کار شروع به فعالیت نموده است.

این واحد به عنوان متولي برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و با قابليت و توانمندي ارائه خدمات آموزشي به متقاضيان علاقه مند به حوزه مالکیت فکری انجام خدمت می نماید.

به واسطه بازخوردگيري كه همواره در كليه حوزه هاي عملياتي اعم از دوره هاي آموزشي، مدرسين و … به چشم مي خورد، مي توان انتظار بهبود مستمر در ارائه خدمات آموزشي را داشت.

روش های انجام آموزش:

واحد آموزش موسسه بین المللی و دانش بنیان پلکان باتوجه به وجود کادر مجرب آموزشی، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی در حوزه مالکیت فکری و مدیریت صادرات را به بهترین شکل ممکن برنامه ریزی و اجرا می کنند. به شرح ذیل می باشد:

  • انجام نیازسنجی آموزشی از شرکت ها و صاحبان کسب و کار
  • برنامه ریزی و هماهنگی جهت اجرای دوره های آموزشی بدو خدمت و حین خدمت کارکنان به منظور افزایش سطح دانش، بینش و مهارتهای آنان
  • برنامه ریزی و نظارت بر نیاز سنجی آموزشی و تعیین دوره های آموزشی مورد نیاز با توجه به تحلیل سازمانی، شغلی و فردی هر سازمان
  • برنامه ریزی، نظارت و اجرا تقویم آموزشی سازمان ها
  • شناسائی، ارزیابی و نظارت بر عملکرد مدرسین و اساتید دوره های آموزشی
  • دوره کوتاه مدت تربیت کارشناس متخصص مالکیت فکری

hنواع خدمات آموزشی

تقویم آموزشی ویژه شرکت های دانش بنیان و صاحبان کسب و کار:

(واحد آموزش برای هر فصل سال، دوره های آموزشی گرداوری می نمایدکه پس از هماهنگی با صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری اقدام به برگزاری این دوره در قالب تقویم آموزشی می نماید)

دوره های آموزشی سفارشی:

(پس از هماهنگی با سازمان متقاضی اقدام به برنامه ریزی و اجرای دوره آموزشی به نحو مطلوب می نمایدو در پایان هر دوره آموزشی ارزیابی دوره صورت می پذیرد و برمبنای ارزیابی انجام شده خروجی دوره آموزشی را به سازمان متقاضی تحویل می نماید.)

بوت کمپ های آموزشی:

(برگزاری کارگاه های آموزشی به صورت حضوری و عملیاتی)

دوره های آموزشی ویژه شرکت های تولیدی و صنعتی متوسط و بزرگ

(برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مطابق با نیازسنجی انجام شده از شرکت های تولیدی و صنعتی)

لوگو حامیان معنوی

برای مشاهده تمامی پکیج‌های آفلاین، آنلاین و حضوری پلکان میتوانید روی دکمه زیر کلیک کنید.

×