شایان تقوی

– مدرک:کارشناسی ادبیات انگلیسی

– دارای تجربه کاری در زمینه بازرگانی بین الملل و آشنایی با نرم افزارهای بازاریابی

– آشنایی کامل با زبان های انگلیسی و فرانسه

– دارای یک‌سال فعالیت در حوزه مالکیت معنوی

×