مژگان رویین

– مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

– دارای 6سال سابقه کار در موسسه پلکان

– آشنایی با فنون مذاکره و زبان بدن

– مسلط به نرم افزارهای مرتبط با حوزه بازاریابی

– دارای مدرک general course on intellectual property wipo

×