ثبت برند در عراق

ثبت برند در عراق ثبت علائم تجاری یا برند در هر کشور سبب می شود مالکیت استفاده از آن علامت تجاری در آن کشور در انحصار مالک آن برند قرار گیرد و از هرگونه سوء استفاده افراد سودجو جلوگیری شود. پس از ثبت علامت تجاری در هر کشور ، مالک...

×