ثبت برند در عراق

ثبت برند در عراق

ثبت علائم تجاری یا برند در هر کشور سبب می شود مالکیت استفاده از آن علامت تجاری در آن کشور در انحصار مالک آن برند قرار گیرد و از هرگونه سوء استفاده افراد سودجو جلوگیری شود.

پس از ثبت علامت تجاری در هر کشور ، مالک آن علامت می تواند با اطمینان خاطر صادرات محصولات خود را به آن کشور انجام داده و همچنین علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از آن علامت یا مشابه آن استفاده کند ، در دادگاه اقامه دعوی نموده و طبق قانون از حقوق خود دفاع کند .در واقع ثبت علامت تجاری یا ثبت برند باعث حفاظت از آن برند و در نتیجه بازارهای آن شرکت می شود.

برای ثبت علائم تجاری در عراق چه باید کرد ؟

بر طبق قوانین کشور عراق، متقاضی ثبت علائم تجاری در این کشورها باید شخصا یا توسط وکیل به صورت حضوری اقدام به گذراندن مراحل قانونی ثبت نماید. اما از آنجا که مراجعه حضوری برای تولیدکنندگان امری سخت بوده و اعتماد به نمایندگان خارجی نیز امری نادرست است، مراجعه به کارگزاری مجرب و ایرانی می تواند بهترین گزینه برای ثبت برند در کشورهای مذکور باشد. در این راستا موسسه پلکان به عنوان کارگزار خدمات ثبت برند در عراق، توسط وکلای کارآزموده و مجرب، تمامی مراحل ثبت علامت تجاری در این کشورها را انجام داده و در صورت سوء استفاده از نام های تجاری ثبت شده در این کشور توسط تیم حقوقی خود اقامه دعوا می نماید.

توضیحات : ثبت علائم تجاری در کشور عراق مورد تایید اقلیم کردستان عراق نبوده و جهت ثبت در اقلیم کردستان میبایست طی قرارداد جداگانه ای مجددا اقدام نمود.

قوانین

بر طبق قوانین کشور عراق، متقاضی ثبت علائم تجاری در این کشورها باید شخصا یا توسط وکیل به صورت حضوری اقدام به گذراندن مراحل قانونی ثبت نماید. اما از آنجا که مراجعه حضوری برای تولیدکنندگان امری سخت بوده و اعتماد به نمایندگان خارجی نیز امری نادرست است، مراجعه به کارگزاری مجرب و ایرانی می تواند بهترین گزینه برای ثبت برند در کشورهای مذکور باشد. در این راستا موسسه پلکان به عنوان کارگزار خدمات ثبت برند در عراق، توسط وکلای کارآزموده و مجرب، تمامی مراحل ثبت علامت تجاری در این کشورها را انجام داده و در صورت سوء استفاده از نام های تجاری ثبت شده در این کشور توسط تیم حقوقی خود اقامه دعوا می نماید.

توضیحات : ثبت علائم تجاری در کشور عراق مورد تایید اقلیم کردستان عراق نبوده و جهت ثبت در اقلیم کردستان میبایست طی قرارداد جداگانه ای مجددا اقدام نمود.

×