نازنین هروی

ایمیل: heravi@pellekan.co

مدرک: کارشناسی رشته معماری

– دارای 5 سال سابقه کار در حوزه بازرگانی و بازرگانی بین الملل و 2 سال سابقه کار در موسسه پلکان و اشنایی کامل با نرم افزارهای بازاریابی

×