تیم پلکان

محمد‌علی میرزابابایی

موسس و مدیرعامل

داخلی 999

فاطمه روشن دل

مدیر داخلی

داخلی 900

سپیده نوبخت

مدیر فنی و حقوقی

داخلی 440

دلارام خجسته

کارشناس فنی و حقوقی

داخلی 411

یگانه امیرپور

کارشناس فنی و حقوقی

داخلی 445

آرزو صالحی‌نیا

کارشناس فنی و حقوقی

داخلی 441

مرضیه کاظمی

کارشناس فنی و حقوقی

داخلی 443

مهدی جاودانی

09120763575

داخلی 333

سامان گلابتونی

مشاور ارشد مالکیت فکری

09120768898

داخلی 316

نازنین هروی

مشاور ارشد مالکیت فکری

09150186424

داخلی 322

مژگان روئین

مشاور ارشد مالکیت فکری

09157018525

داخلی 311

آیدا شاهزاده

مشاور مالکیت فکری

09383965681

داخلی 442

ملیحه یوسفی

پشتیبان فروش

09305966383

داخلی 991

محسن نوربخش

سرپرست مالی

داخلی 510

فرخنده مسافرتی

کارشناس مالی

داخلی 515

ندا جنتی

کارشناس مالی

داخلی 516

مجید تیموری

مسئول آموزش

داخلی 662

فرحناز حصیرباف

کارشناس روابط عمومی

داخلی 664

یوسف وحیدیان

مسئول فرآیندها و سیستم

داخلی 990

سعیده سجادی

سرپرست دیجیتال مارکتینگ

 

امیر حسینی

کارشناس تولید محتوا

داخلی 341

زهرا اسحاقی

کارشناس تولید محتوا

داخلی 342

نعمیه تشکری

کارپرداز

داخلی 000

×